Proporcionar unha visión panorámica da aplicación das tecnoloxías informáticas no ámbito empresarial, nos sectores de hostelería, turismo, comercio e loxística.

Proporcionar os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para que o alumno sexa capaz de:

- Traballar dunha forma fácil e eficiente con aplicacións software aplicables a hostería, turismo, comercio e loxística.

- Manexar aplicacións de sotware que permitan o análise, deseño e explitación de sistemas de información...