• A igualdade de xénero é un principio constitucional que estipula que homes e mulleres son iguais ante a lei.