Programa formativo

Plan Formativo para o emprego Galicia

Accións formativas dirixidas á cualificación profesional, á mellora de competencias profesionais, ás necesidades de adaptación aos cambios e ás aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal e lles permita mellorar a súa empregabilidade. 

Plan Nacional: Sector Hostelería y Turismo

Convocatoria nacional para aumentar la cualificación y la competitividad del sector hostelero y turístico español a través de una formaciónt.