Plan Ocupados

Accións formativas do Plan Formativo para o emprego (persoas traballadoras ocupadas)

Accións formativas dirixidas á cualificación profesional, á mellora de competencias profesionais, ás necesidades de adaptación aos cambios e ás aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal e lles permita mellorar a súa empregabilidade.

Persoas destinatarias da formación.

Familias formativas:

Formación subvencionada

Plan Nacional

Plan Nacional: sector Hostelería y Turismo

Convocatoria nacional para aumentar la cualificación y la competitividad del sector hostelero y turístico español a través de una formación.

Persoas destinatarias da formación.

Formación subvencionada